تماس با ما

 

 

 

تلفن
08432235724

 

آدرس پستی
ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، پردیس شماره 1،دپارتمان بهداشت محیط، مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست

 

کد پستی: 6939177143

Email : HERC@medilam.ac.ir

آدرس وب سایت:

https://herc.medilam.ac.ir