تفاهم نامه ها

 

ردیف

نام گروه/ مرکز/ دانشکده/دانشگاه

تاریخ انعقاد

1

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

1400/9/20
2 مرکز تحقیقات ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1401/3/9

3

مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1401/3/18

4

مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1401/3/22

5

مرکز تحقیقات بیماریهای مشترک انسان و دام دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1401/3/22

6

مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1401/4/8

7

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1401/4/5