اخبار

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست در تاریخ 1401/4/15 با شرکت اعضای شورا در مرکز برگزار گردید و ضرورت انجام طرحهای پژوهشی و پروپوزال های ارسال شده به مرکز مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.
یکشنبه، 26 تیر 1401 - 09:03
انعقاد تفاهم نامه فی مابین مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست و مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر
به منظور گسترش همکاری و تعامل در خصوص پیشبرد اهداف مراکز تحقیقاتی، جلسه هم اندیشی مدیران مرکز تحقیقات سلامت محیط زیست و مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر در تاریخ 1401/4/5 برگزار گردید و طرفین پس از بحث و تبادل نظر، تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء نمودند.
ﺳﻪشنبه، 07 تیر 1401 - 12:41
انعقاد تفاهم نامه فی مابین مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست و مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی
به منظور گسترش همکاری و تعامل در خصوص پیشبرد اهداف مراکز تحقیقاتی، جلسه هم اندیشی مدیران مرکز تحقیقات سلامت محیط زیست و مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، در تاریخ 1401/3/22 برگزار گردید و طرفین پس از بحث و تبادل نظر، تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء نمودند.
دوشنبه، 30 خرداد 1401 - 11:16
انعقاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی
به منظور گسترش همکاری و تعامل در خصوص پیشبرد اهداف مراکز تحقیقاتی، جلسه هم اندیشی مدیران مرکز تحقیقات سلامت محیط زیست و مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی، در تاریخ 1401/3/29 برگزار گردید و طرفین پس از بحث و تبادل نظر، تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء نمودند.
دوشنبه، 30 خرداد 1401 - 11:08
انعقاد تفاهم نامه فی مابین مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست و مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و دام
به منظور گسترش همکاری و تعامل در خصوص پیشبرد اهداف مراکز تحقیقاتی، جلسه هم اندیشی مدیران مرکز تحقیقات سلامت محیط زیست و مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و دام، در تاریخ 1401/3/21 برگزار گردید و طرفین پس از بحث و تبادل نظر، تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء نمودند.
یکشنبه، 22 خرداد 1401 - 01:08
انعقاد تفاهم نامه فی مابین مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست و مرکز تحقیقات آسیب های روانی -اجتماعی
به منظور گسترش همکاری و تعامل در خصوص پیشبرد اهداف مراکز تحقیقاتی، جلسه هم اندیشی مدیران مرکز تحقیقات سلامت محیط زیست و مرکز تحقیقات آسیب های روانی - اجتماعی در تاریخ 1401/3/18 برگزار گردید و طرفین پس از بحث و تبادل نظر، تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء نمودند.
یکشنبه، 22 خرداد 1401 - 00:57
برگزاری جلسه شورای پژوهشی و کمیته مالی مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست
جلسه شورای پژوهشی و کمیته مالی مرکز تجقیقات سلامت و محیط زیست در تاریخ 1401/03/10 با شرکت اعضای شورا در مرکز تحقیقات سلامت محیط زیست برگزار گردید و ضرورت انجام طرح های پژوهشی و پروپوزول های ارسال شده به مرکز مورد بحث، بررسی و تصویب قرارگرفت.
یکشنبه، 22 خرداد 1401 - 00:54